Regnbuefamilier

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen.
Navnet anmeldes via borger.dk, og når navnet er godkendt fra kirkekontoret, får I svar i jeres e-boks, og får herefter tilsendt et sundhedskort fra borgerservice. 

LGBT+ familier

Hvad skal barnet hedde?

Der findes en lang liste med godkendte fornavne. Se mere på https://ast.dk/born-familie/navne/navnelister/godkendte-fornavne

Navneændring

Det er muligt at ændre et eksisterende navn, både for børn og voksne.
Navneændring anmeldes via borger.dk. Der er som hovedregel et gebyr på sagsbehandlingen.

Læs mere på borger.dk

Har du spørgsmål til disse emner, så kontakt kirkekontoret
på tlf.: 45892231 eller mail: gammelholte.sogn@km.dk

Dåb og navngivning

Kirkeministeriets liste over godkendte navne

Læs meget mere om dåb på Folkekirken.dk.

Hvor stammer mit navn egentlig fra?

Navnehistorie: Hvis du vil vide mere om fornavne, oprindelsen og betydningen bag vores navne, kan du bruge onlineleksikonet Dansk Navneleksikon. Hvis du har et af de godt 3.000 mest udbredte danske navne, kan du slå det op i Danmarks første videnskabeligt baserede onlinenavneleksikon, som er blevet til i et samarbejde mellem sprogforskere fra Arkiv for Navneforskning på Københavns Universitet og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Læs mere og gå på opdagelse i Dansk Navneleksikon via ordnet.dk/dnl. Dansk Navneleksikon opdateres løbende og med tiden vil der tilgå flere både for- og efternavne.