Fødselsanmeldelse

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen inden 14 dage. Blanketten kan du finde på borger.dk – Vælg Fødsel.

Oplysninger om faderskab skal ske via siden borger.dk.
Er moderen ugift, er der også her en anmeldelsesfrist på 14 dage, og
I skal anvende Omsorgs- og ansvarserklæring.
Anmeldelse efter fristen behandles af Familieretshuset. 

Har du spørgsmål til disse emner, så kontakt kirkekontoret
på tlf.: 45892231 eller gammelholte.sogn@km.dk

 

 

Anmeldelse af fødsel

Information fra familiestyrelsen om anmeldelse af fødsel.

Kontakt kirkekontoret for yderligere information.