Samtaler

Kirkens to præster stiller sig til rådighed for alle, der kunne tænke sig en fortrolig samtale eller et længere samtaleforløb om personlige emner, såsom sorg, savn og tab. Alle spørgsmål bliver taget alvorligt. Præsterne er underlagt tavshedspligt. Samtalerne kan foregå på præstekontorerne i kirken, men også i hjemmet. Det er som regel bedst at træffe en aftale om mødetidspunkt på forhånd. I samarbejde med de øvrige sogne i Rudersdal Provsti oprettes der også samtalegrupper om sorg og savn, som går på skift i provstiets kirker.

 

Jannik Theilgaard tlf. 5185 5228   

Signe Ahlburg tlf. 2151 3618