Gl. Holte Sogns historie

Gl. Holte Sogn blev i 1966 udskilt fra Vedbæk Sogn. Siden 1954 var der blevet holdt gudstjeneste i en ombygget barak, der havde huset tyske flygtninge. Ved en vejomlægning blev en trekantet grund ledig mellem Langhaven og Kohavevej, og Søllerød Kommune forærede grunden til sognets menighedsråd.
Kirken blev indviet første søndag i advent 1978.

Gl. Holte Sogn