Dåb

Når man døbes, optages man i den danske folkekirke, og man kan blive døbt hele livet. Mange vælger at lade deres barn navngive ved dåb, inden barnet fylder 6 måneder. Større børn og konfirmander døbes efter samtaler med præsten.

Ved dåb henvender man sig til kirkekontoret. Ca. 14 dage før dåben aftales en samtale med præsten om dåbens indhold og gudstjenestens forløb. Her er der lejlighed til at stille alle mulige spørgsmål.

Kirkekontoret skal have en liste med barnets navn samt navnene på 2 - 5 faddere, dvs. vidner til at dåben har fundet sted. Faddere skal være døbt og har sammen med forældrene den opgave at oplære barnet i den kristne tro. En fadder kan også være et ungt, døbt menneske, som har nået konfirmationsalderen (= 14 år).

Tilmelding til dåb skal ske senest 14 dage før dåben skal finde sted. Det er begrænset, hvor mange dåb, der kan være til en højmesse. Tilmeld jer derfor gerne i god tid.

Som bekræftelse på dåb modtager forældrene eller personen en dåbsgave fra kirken, samt en Fødsels- og dåbsattest.

Har du spørgsmål til disse emner, så kontakt kirkekontoret
på tlf.: 45892231 eller send sikker mail, her

Dåb og navngivning

Kirkeministeriets liste over godkendte navne

Læs meget mere om dåb på Folkekirken.dk.

Hvor stammer mit navn egentlig fra?

Navnehistorie: Hvis du vil vide mere om fornavne, oprindelsen og betydningen bag vores navne, kan du bruge onlineleksikonet Dansk Navneleksikon. Hvis du har et af de godt 3.000 mest udbredte danske navne, kan du slå det op i Danmarks første videnskabeligt baserede onlinenavneleksikon, som er blevet til i et samarbejde mellem sprogforskere fra Arkiv for Navneforskning på Københavns Universitet og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Læs mere og gå på opdagelse i Dansk Navneleksikon via ordnet.dk/dnl. Dansk Navneleksikon opdateres løbende og med tiden vil der tilgå flere både for- og efternavne.