Hein Heinsens bronzealter

Kirkens alter af Hein Heinsen. Foto: Dan Møller

Kirkens bronzealter er skabt af billedhuggeren Hein Heinsen. Idéen bag kunstværket tager udgangspunkt i den udvikling som alteret har haft i den jødisk-kristne historie, fra offeralter til festmåltidsbord.

Udgangspunktet er et massivt offeralter. Alterets fire sider er negative afstøbninger af fire plovfurer, altså jord, som jo er grundlaget for de afgrøder, man ofrede, men også for det brød, Jesus brød skærtorsdag, og som vi nyder under nadveren.

Øverst ses Kristi monogram XP. Foto: Dan Møller

Op af alteret vokser et blomsterartigt kors.

Øverst ses Kristi monogram XP. Overfladen af alteret fremtræder som en bordplade. Det vises ved fire tynde ben i alterets kanter. Den massive masse bliver til et festmåltidsbord.

Op af alterets bordplade vokser også to lys. Den gamle og den nye pagts lys. Til alteret har Hein Heinsen ligeledes udformet et brød og et vinglas i bronze.
Fotos: Dan Møller

Hein Heinsen har udformet brød og vinglas i bronze til alteret. Foto: Dan Møller

Fra offeralter til festmåltidsbord

Om alteret siger Hein Heinsen:
- I kristendommen kommer Gud til syne i tiden, i bevægelsen og historien. I kristendommen forsoner mennesket sig ikke med livet og Gud gennem gaver eller ofringer af blod, dyr eller mennesker eller gode gerninger  eller et fromt liv. Gennem Guds egen offerdød på korset er offeralteret afskaffet og erstattet med et festbord, hvor de kristne deler brød og vin med hinanden. 
- Offeralterets omformning til festbord er motivet for kunstværket i Gl. Holte Kirke. For at vise dyden i forsoningshistorien har jeg skabt et massivt offeralter. Jeg begynder med jordens overflade. Ikke sand, ikke græsmark, ikke skovbund, men pløjejord. Grundlaget for afgrøderne, det daglige brød og menneskenes liv. 
Jeg har pløjet fire fuger, som er afstøbt i gips. Den negative form af fugerne, den form  himlen har, når den hviler på jordens fuger - adskillelsen mellem himmel og jord. Alterets sider viser den negative side af pløjningen. Jordens masse er inde i aletret. Det er fraværet af et offeralter, man ser. Alterets stof er skjult inde i alteret, men kommer til syne som et blomsteragtigt kors, som bryder gennem overfladen. Flere blomster søger at overvinde korsets  hårde og spidse former. Men der er sat et mærke, Kristi monogram XP.
- Overfladen af alteret ses som en bordplade og ikke som overfladen af en massiv blok. Det vises ved fire tynde ben i alterets kanter, Massen inde i alteret bryder også igennem bordpladen for at holde alterets to lys.
Og på alterbordet ligger et brød og står et vinglas.
Alteret søger at udtrykke den umådelige kraft i Guds bevægelse fra lovens brutale adskillelse af Gud og mennesker. 

Se Gl. Holte Kirke

Det er muligt at komme på besøg i Gl. Holte Kirke. Henvendelse til kirkens kontor på tlf. 4589 2231 eller kirketjener på tlf. 2330 1975.