Kunsten i kirken

Sven Havsteen-Mikkelsens værk 'Den korsfæstede i natten' Foto: Dan Møller

På den bagerste væg i kirkeannekset ses Sven Havsteen-Mikkelsens mosaik: 'Den korsfæstede i natten'. Den er udført af kunstmaleren i samarbejde med glarmester Mogens Frese. Mosaikken fungerede indtil 2012 som altertavle i kirkens hovedrum og r udført i tykt glas og armeret i cement. 

Sven Havsteen-Mikkelsen siger om  værket: - 'Den korsfæstede i natten' under ham en tumult af røvere, os, men bag ham tegner livets træ sine grene og over ham anes vor forløsnings morgenrøde.

Arbejdet er en gave fra Lillian og P.T. Nielsens fond. 

 

I kirkens forhal hænger et krucifiks, der er udført af billedhuggeren Robert Jacobsen. Karakteristisk for Kristusfiguren er dens visnede krop. Krucifikset er skabt under inspiration fra middelalderarbejder fra Sydtyskland.
Arbejdet er en gave fra Lillian og P.T. Nielsens fond. 

Kristusfiguren af Robert Jacobsen. Foto: Dan Møller

I forhallen / våbnhuset hænger en kisteside fra 1600-tallet. De tre felter viser til venstre: hjemkomsten fra Egypten, til højre: tømrerværkstedet i Nazaret med Josef, Jesus og Maria, og i midterfeltet ses den tronende Kristus.

kisteside fra 1600-tallet. Foto: Dan Møller

Ligeledes i kirkens forhal kan skulpturen 'Svinøsten' af Kirsten Lockenwitz ses. Den er udført i diabas (en mørk basisk magmatisk bjergart) i 2003.  

skulpturen 'Svinøsten' af Kirsten Lockenwitz. Foto: Dan Møller

Ved kirkens anden udgangsdør (bagdøren) hænger et krucifiks udført af kunstneren Birger Brøndum. 

Om værket siger han: - Noget om sekunderne mellem liv og død. Er de mon uden smerter? Glæden og lettelsen efter smerten - nåede Jesus mon at opleve den? Sårene bliver til smykker og forfald bliver til vækst. Ikke et billede af den døde krop, men symbolerne: treenigheden, korset og smykkerne. 

Krucifiks udført af kunstneren Birger Brøndum. Foto: Dan Møller

Se Gl. Holte Kirke

Det er muligt at komme på besøg i Gl. Holte Kirke. Henvendelse til kirkens kontor på tlf. 4589 2231 eller kirketjener på tlf. 2330 1975.