Vigtige begivenheder

Ved næsten alle vigtige begivenheder i menneskers liv er kirken involveret som personregistrerende myndighed.

Skal dit barn navngives eller døbes, sker det her.

Ved konfirmation, bryllup eller begravelse sker det også her.

Vil du ændre dit navn, indsender du en ansøgning via borger.dk hvorefter bopælssognet behandler sagen. 
Fra 3. juni 2023 koster det et gebyr på 559,40 kr. for sagsbehandling. Der betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der sker i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring.

Ved personfølsomme spørgsmål, send en sikker mail til sognet. Klik her

For engelsksprogede, læs her

For regnbuefamilier, læs her  

 

Indmeldelse eller udmeldelse