Begravelse og bisættelse

Højtideligheden i kirken er stort set ens ved begravelse og bisættelse.
Ved en begravelse sænkes kisten i jorden efter jordpåkastelse. Efter en bisættelse foretages kremering (brænding).

Alle dødsfald skal anmeldes på borger.dk hurtigst muligt efter dødsfaldet. Mange vælger at få et begravelsesfirma til at hjælpe sig med det praktiske omkring et dødsfald, herunder anmeldelsen, kørsel og aftaler om højtidelighed i kirken.

Henvendelse om begravelse eller bisættelse skal ske til den præst, man ønsker skal medvirke. Her aftales et tidspunkt for højtideligheden samt samtale med præsten. Kirkekontoret og præsten kan evt. vejlede med udfyldelse af papirerne.

Ønskes et gravsted, kontakter da Rudersdal Kirkegårdskontor på
tlf.: 46112490 hverdage kl. 10-13.

Stjernesalen kan lejes i forbindelse til efterfølgende mindekomsammen. Kontrakt  

Praktisk info om leje af Stjernesalen her

Har du spørgsmål til disse emner, så kontakt kirkekontoret
på tlf.: 4589 2231 eller send sikker mail, her

Anmeldelse af dødsfald

Information fra Kirkeministeriet.

Læs mere om begravelser på Folkekirken.dk