Kirkens bronzealter er skabt af billedhuggeren Hein Heinsen. Idéen bag kunstværket tager udgangspunkt i den udvikling som alteret har haft i den jødisk-kristne historie, fra offeralter til festmåltidsbord.

Udgangspunktet er et massivt offeralter. Alterets fire sider er negative afstøbninger af fire plovfurer, altså jord, som jo er grundlaget for de afgrøder, man ofrede, men også for det brød, Jesus brød Skærtorsdag, og som vi nyder under nadveren.

Op af alteret vokser et blomsterartigt kors.

Øverst ses Kristi monogram XP. Overfladen af alteret fremtræder som en bordplade. Det vises ved fire tynde ben i alterets kanter. Den massive masse bliver til et festmåltidsbord.

Op af alterets bordplade vokser også to lys. Den gamle og den nye pagts lys. Til alteret har Hein Heinsen ligeledes udformet et brød og et vinglas i bronze.