Gl. Holte sogns historie

Gl. Holte sogn blev i 1966 udskilt fra Vedbæk sogn. Siden 1954 havde der imidlertid været holdt gudstjeneste i en ombygget barak, der havde huset tyske flygtninge. Den lå på hjørnet mellem Langhaven og Malmbergsvej på en grund tilhørende Skolehjemmet Skovly. I daglig tale kaldt "Vorherres lille sommerhus" eller blot "Skuret".

Et nyt sogn fødes

Skænderier mellem Gl. Holtere og Vedbækkere om, hvorvidt der skulle bygges en annekskirke til Vedbæk sogn eller en selvstændig kirke blev afgjort af kirkeminister Bodil Koch: der skal være to selvstændige sogne.

Hvor skulle kirken ligge? En naturlig placering ville være på bakken over for benzintanken. Kommunen sagde nej - der skulle være tennisbaner til fremtidige generationer. Bag Skoleparkens varmecentral? Skovlys bestyrelse sagde nej, fordi man ikke fik lov at bruge salgsprovenuet til egne formål. Fabrikant Hempel ville gerne forære sognet en kirke, men ønskede den opført på en grund uden for sognet. Altså sagde menighedsrådet nej.

Ved en vejomlægning blev der en trekantet grund ledig mellem Langhaven og Kohavevej, og Søllerød kommune forærede grunden til menighedsrådet.

Kirken bliver bygget

Der blev udskrevet en åben arkitektkonkurrence, der for alvor afslørede, hvor mange arkitekter der gerne ville opføre en kirke, der er beregnet til at skulle stå i århundreder. I konkurrencebetingelserne krævedes særligt hensyn til, at kirken skulle ligge i et vejkryds. Der indkom 235 forslag, som bekræftede, at man i dag ikke på forhånd kan vide, hvorledes en kirke skal se ud.

Vinderprojektet er tegnet af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen med ??? som ingeniør. Kirken er sammensat af sekskantede bygningsdele og murene er opført i Helsingborg tegl (en meget mørk, rødbrun teglsten), både i indermur, gulve og ydermur. Allerede under opførelsen fik kirken flere kælenavne, oftest kaldtes den "Barsebäck II".

Loftskonstruktioner både i kirkesal og annekssal er udført i lamineret lys fyr i form af en Davidsstjerne . Kirkerummet er på 125 kvm., 14 meter højt og rummer 96 pladser, i annekset på 69 kvm. er 114 pladser. Begge rum er p.g.a. beliggenheden vinduesløse - alt lys kommer fra ovenlysvinduer. Undervejs blev byggeprojektet kraftigt beskåret af økonomiske grunde. To sekskantede kuber med plads til menighedsråd og depot røg ud og kælderen med arkivrum forsvandt. Hele projektet blev nedfotograferet til 80% af den oprindelige størrelse.

Første søndag i advent 1978 indviede man kirken.

Hvordan finansierede man byggeriet? Det skete gennem opsparing over kirkeskatten og gennem lån. Udgiften var cirka 13,5 mio. kr.

Kirken vokser

Årene gik. Aktiviteterne i kirken blev stærkt udvidet, og behovet for en sal til menighedsarbejde påtrængende. En ny sekskantet sal blev bygget til. I samme stil som den oprindelige kirke. Med vinduer ud mod skoven på tre sider. I kælderen er indrettet garderobe, depot, kopirum og personalebaderum. Arkitekt var Ebbe Rostgaard-Hansen. På grund af kraftigt vandtryk i undergrunden måtte kælderen forsynes med dobbelt bund og vægge. Det er naturligvis dyrt. Prisen for udvidelsen blev ca. 12 mio. kr. Igen er der gennem otte år sparet op over kirkeskatten, således at kirken nu er gældfri.

På kirkens 25 års jubilæumsdag, 1. søndag i advent 2003, blev udvidelsen indviet med stor festivitas.Kohavevej 81 2950 Vedbæk       Tlf. 4589 2231       info@glholtekirke.dk       © Gl. Holte Kirke 2005