Den danske Folkekirke

er en protestantisk kirke og det trossamfund i Danmark, der har flest medlemmer. I 2004 er omkring 85% af den danske befolkning medlemmer. Den kaldes også Den Evangelisk Lutherske kirke. Dronningen er kirkens overhoved.

Man fødes ikke ind i kirken, selv om ens forældre er kristne. Når man bliver døbt, bliver man kristen. Det er altså ganske frivilligt, om man vil være medlem.

Dermed er kirken knyttet til folket og er til for alle. Det er menighedens kirke, og den styres af et folkevalgt menighedsråd. Og præsten er hele menighedens præst. For den troende og den fortvivlede, for den glade og den sørgende.

Folkekirken understøttes i henhold til Grundloven af staten. På den måde betaler alle statsborgere et bidrag. Imidlertid betaler kun folkekirkens medlemmer lokal kirkeskat.

På statens vegne varetager Folkekirken den såkaldte civilregistrering: fødselsattester, navneattester og dødsattester. Alle mennesker skal registreres her, uanset om de er ateister, muslimer eller buddhister.

Provsti og stift

Et antal sogne er organiseret i et provsti, ledet af en provst. Gl. Holte Sogn hører under Rudersdal Provsti. Et antal provstier i et område danner et stift.
Vi hører under Helsingør Stift. I spidsen for stiftet står en biskop, der bl.a. fører tilsyn med forkyndelsen i stiftets kirker.
Det øverste administrative organ er kirkeministeriet, men det er Folketinget, der lovgiver om Folkekirken.

Kirkens ansatte

Til kirken er knyttet forskellige ansatte. Her i Gl. Holte Sogn har vi en sognepræst på fuld tid, der som såkaldt kirkebogsførende sognepræst har ansvaret for korrekt føring af kirkebøgerne. Desuden deler vi en sognepræst med Søllerød Sogn.

Kordegnen er fører bl.a. kirkebøgerne og deltager ved gudstjenesterne. Derudover er ansat en organist med ansvar for kirkens musikalske side med orgelspil og korsang. Vores sognemedhjælper tager sig hovedsagelig af kirkens børnearbejde, og kirketjeneren af praktisk service. Endelig er der et kor, med medvirker ved gudstjenester.

Præsten er ansat af Kirkeministeriet. Det øvrige personale er ansat af menighedsrådet. Spredt over landet er cirka 2000 sogne med hver sit menighedsråd. De sørger for det daglige liv i sognet og tager vare på den fantastiske kulturarv vore kirker udgør.

I Gl. Holte Kirke er der altid højmesse (gudstjeneste med altergang)hver søndag kl. 10. Men der foregår en mængde andre ting, som du kan læse om på andre sider.Kohavevej 81 2950 Vedbæk       Tlf. 4589 2231       info@glholtekirke.dk       © Gl. Holte Kirke 2005