Om Gl. Holte Kirke

Kirken? Ikke alle kommer der. Men de fleste har en mening om den.
Kirken - det er dig og mig. Det er din mulighed, og du kan fravælge den, Men du kan også være med til at skabe liv.
Kirken er ikke blot en stor, monumental murstensbygning. Murene kan kun skabe rammerne.
Kirkens liv er bygget omkring gudstjenesten. Den er pulsslaget i livet - gentagelsen. Her møder du ordet, musikken, ritualerne og roen.

Den er ikke præstens legeplads, men menighedens kirke. Kirken er folkets kirke, deraf navnet Folkekirken. Det giver sig udtryk ved, at det er et valgt råd, der er øverste myndighed.

Valg til menighedsrådet sker hvert fjerde år Enhver kan stemme eller stille op og gøre sin indflydelse gældende. Menighedsrådet udgiver sognets kirkeblad, hvor man kan holde sig ajour med gudstjenester og kirkens andre tilbud.

Kirken knytter tråde gennem livet gennem dåb, konfirmation, bryllup og bisættelse. Ved siden af gudstjenesten har vi også et varieret menighedsliv med legestue og klubber for børn, grupper for ældre, foredrag og koncerter. Vi byder dig velkommen i Gl. Holte Kirke.Kohavevej 81 2950 Vedbæk       Tlf. 4589 2231       info@glholtekirke.dk       © Gl. Holte Kirke 2005