Velkomst fra præsterne

Jannik Theilgaard: Jeg er cand. theol. fra Københavns Universitet i 2007. Siden har jeg blandt andet arbejdet som forlagsredaktør, men blev i 2012 ordineret til et embede ved Vallensbæk Kirke. Den 1. juni 2013 blev jeg ansat her i Gl. Holte Sogn. Privat danner jeg par med Charlotte og bor i embedsboligen på Ellebuen.

Signe Ahlburg Kamstrup: Jeg er uddannet cand. theol. i København i 2005 og ordineret i Skt. Knuds Kirke i Odense. Jeg kom til Gl. Holte Kirke i 2009 efter et par år som vikarierende præst på Fyn og Sjælland. Min stilling er en delt stilling, det vil sige, at jeg er 50% i Gl. Holte Kirke og 50% i Søllerød Kirke. Privat er jeg gift med Morten, og vi har to børn, Mathias og Margrethe.

Vi præster står til rådighed for sognets beboere. Det er stort set altid muligt at få fat i én af sognets præster. Er vi begge bortrejst, vil der altid blive henvist til en kollega i nabosognet.

Vores primære opgaver er afholdelse af gudstjenester og kirkelige handlinger samt undervisning. Ved siden af har vi mange andre små og store opgaver.

Vi svarer gerne på spørgsmål om kirkelige handlinger og også spørgsmål af personlig karakter. Vi har tavshedspligt, så enhver samtale er fortrolig. Samtaler kan foregå på præstekontorerne i kirken, men vi kommer også gerne på besøg i hjemmet. Det er som regel altid bedst at træffe en aftale om mødetidspunkt på forhånd.

I samarbejde med de øvrige sogne i Rudersdal Provsti, oprettes der en samtalegruppe om Sorg og Sagn. Det er muligt at læse om gruppen her

Træffetid for præster: bedst på telefonen alle hverdage 10-11Kohavevej 81 2950 Vedbæk       Tlf. 4589 2231       info@glholtekirke.dk       © Gl. Holte Kirke 2005
Præsternes træffetid

Kontakt venligst kirkens kontor på 4589 2231